Gérard de Nerval

  • richard holmes huellas tras los pasos de los romanticos d

    Seguint la pista dels romàntics

      Júlia Costa. Barcelona / @liujatasco L’època del romanticisme, amb els seus tòpics i els seus mites, té un gran atractiu per als tafaners aficionats a la música, la pintura o la literatura, a aquest garbuix indefinible però definit centenars de vegades que es diu cultura. Pel que fa a la literatura, diria que de molts autors romàntics sabem, en general, més coses a l’entorn de la seva vida que no pas d’allò que van escriure. No sempre és culpa dels lectors, Richard Holmes recorda en el seu llibre Huellas: Tras los pasos de los románticos (Turner), per exemple,.