Josep Maria Castellet

  • Recordant Josep Maria Castellet

      Maria Nunes. Barcelona / @mnunesal El primer cop que vaig veure el nom de Josep Maria Castellet va ser en les cobertes d’un llibre gruixut. El seu nom precedia el d’un il·lustre intel·lectual que seria professor meu a la Universitat de Barcelona, el doctor Joaquim Molas. El volum que tinc davant mentre escric això és un exemplar de la primera edició (setembre, 1963), tot i que jo el vaig adquirir uns quants anys més tard en una parada del mercat de Sant Antoni. Era el número 3 de la col·lecció Llibres a l’abast, de la llavors recent apareguda Edicions.