Judith Aguilar

  • Què mostrem a la xarxa? Què amaguem?

      Maria Nunes. Barcelona / @mnunesal Quatre minuts, dotze segons és el temps de durada d’un comprometedor vídeo de contingut sexual penjat a Internet, i és el títol d’una de les obres més reconegudes del jove dramaturg anglès James Fritz,  premiat com a autor revelació de l’escena britànica. Al Versus Teatre tenim l’oportunitat de veure’n la versió catalana, traduïda per Núria Busquet i dirigida per Pep Duran. Els actors Jordi Cadellans i Sílvia Sabaté protagonitzen, juntament amb Carles Pulido i Judith Aguilar, aquest thriller que ens convida a reflexionar sobre el paper de les xarxes socials, les relacions entre.