Jaume Collell

  • Joan Viladomat, un músic de la Barcelona dels anys 20

      Júlia Costa. Barcelona / @liujatasco Des de fa un temps ha revifat l’interès pel Paral·lel d’abans de la Guerra Civil i per tot el món que allà s’hi aplegava. Aquest interès no és nou, de forma intermitent ressorgeix una i altra vegada, com s’ha pogut comprovar en l’exposició sobre aquell Paral·lel que es va fer al CCCB. Hi ha tants aspectes d’aquell univers irrepetible que esdevé una font inesgotable d’inspiració per a la ficció i de materials d’estudi per als historiadors. Jaume Collell ens ofereix un llibre excel·lent que pren com a fil conductor la figura de Joan.