Léo Malet

  • 'Calle de la Estación, 120

    Crims a París

    'Calle de la Estación, 120', és la primera d'una sèrie de novel·les negres de Léo Malet ambientades en la capital francesa.