Nazario

  • La vida cotidiana del dibujante underground nazario

    Vida i excessos de Nazario

      Júlia Costa. Barcelona / @liujatasco Nazario Luque ha estat un remarcable artista plàstic, que es va moure com peix a l’aigua per la Barcelona dels setanta, de fet per una part d’aquella Barcelona, la més marginal i alliberada, enmig de la droga, el sexe i una determinada visió de l’anarquisme, una ideologia que es pot interpretar de forma polièdrica i contradictòria. Els setanta barcelonins van tenir una continuació en la moguda madrilenya. Una de les moltes produccions cultural d’aquells anys irrepetibles i entusiastes, tot i que amb les seves ombres, van ser els còmics i un dels autors.