Nickolas Butler

  • nickolas butler al cor dels homes

    Els homes també ploren?

    Nickolas Butler retrata a ‘Al cor dels homes’ els valors i les debilitats de tres generacions d’homes i la construcció de la masculinitat.