Hilari de Cara

  • Refraccions Hilari de Cara

    La cançó d’oli d’Hilari de Cara

    Sebastià Portell. Barcelona / @sportellclar Potser hi ha tantes definicions de poesia com persones existeixen al món. Hi ha qui la considera l’expressió d’un mateix i de la pròpia subjectivitat, d’altres defensen que, al contrari, la poesia ha de defugir de l’experiència fins a límits inhumans o deshumanitzadors. D’altres, els altres, neden entre dues aigües, o entre aigua i oli, o, senzillament, la viuen i la fan. Quins són els límits entre realitat i dicció? Aquest és el cas, segurament, d’Hilari de Cara (Melilla, 1945), una de les veus poètiques més definides i consolidades del panorama literari català, que.