Camila Sosa Villada

  • Las malas Camila Sosa Villada

    Cossos de terra

    A ‘Las malas’, l’argentina Camila Sosa Villada retrata el món de violència que viu una comunitat de transvestits.