Editorial Empresa Activa

  • Rockvolucion empresarial salva lopez

    Què tenen en comú el rock i el món empresarial?

      Maria Nunes. Barcelona / @mnunesal Aquesta és la qüestió. Aparentment pot semblar que poc tenen en comú dos àmbits tan diversos, però a vegades és contrastant realitats allunyades d’on sorgeixen les idees. I així, Salva López, professor d’ESADE, assessor d’empreses, locutor de ràdio… i líder d’una banda de rock (‘Telémaco dormía’) ens sorprèn al seu llibre Rockvolución empresarial: Lecciones del mundo de la música para directivos y emprendedores (editorial Empresa Activa) amb tot un seguit d’idees renovadores exposades d’una forma innovadora, eclèctica i, sobretot, entusiasta. Aquest és un bon segle per a barrejar coses aparentment distants, ens diu,.