Josep Maria Vilaseca Marcet

  • Un país a l'ombra Jordi Amat

    Josep Maria Vilaseca Marcet, l’activisme en segon pla

    Júlia Costa. Barcelona / @liujatasco La biografia és un gènere complex, encara més quan  ens acosta a personatges contemporanis i al seu context. És també un gènere imprescindible. Han d’estar ben escrites i saber trobar l’equilibri entre la necessitat de desvetllar la vida del biografiat amb virtuts i defectes, grandeses i contradiccions i la imprescindible discreció lligada al fet de què molts familiars ben propers encara són vius i es troben en actiu. Les biografies de personatges actuals acostumen a respondre a encàrrecs i això pot generar una certa servitud ja que cal cercar una necessària objectivitat que sàpiga.