Lily Brooks-Dalton

  • El cielo de medianoche

    Quan tornem a casa

    A ‘El cielo de medianoche’, de Lily Brooks-Dalton, personatges perduts a l'Àrtic i l'espai miren de contactar amb algú.