Palmira Feixas

  • Elisabet Riera llum

    Una història d’amor i joventut

      Júlia Costa. Barcelona / @liujatasco Elisabet Riera (Barcelona, 1973) acaba de publicar la seva primera novel·la en català, Llum (L’Altra), que Palmira Feixas ha traduït al castellà (Sexto Piso). En els seus llibres anteriors Riera evocava personatges coneguts i amb un treball d’investigació al darrera que sobrepassava els límits de la biografia d’una forma  molt personal. L’autora, a més a més, ha escrit obres sobre la cultura cannàbica i ha endegat una editorial pròpia que porta el suggeridor nom de Wunderkammer, amb la intenció de recuperar obres descatalogades o difícils de trobar, d’autors tan diversos com Victor Hugo, Rubén Dario.