Franck Bouysse

  • Nascut de cap dona

    Una vida de violència

    'Nascut de cap dona', de Franck Bouysse, retrata la vida d'una noia venuda pel seu pare, aïllada i sotmesa a tota mena de maltractaments.