Jente Posthuma

  • No pensar

    A la novel·la 'En lo que preferiría no pensar', Jente Posthuma parla sobre l'abandonament, el dret a l'oblit i la supervivència.