Albert Garcia Espuche

  • El setge de Barcelona

      Maria Nunes. Barcelona / @mnunesal Una societat assetjada. Barcelona 1713-1714 és el títol del darrer treball de l’historiador Albert Garcia Espuche, publicat per l’editorial Empúries. L’autor no necessita presentació, només cal recordar algunes de les seves magnífiques obres des d’El inventario a La ciutat del Born. Economia i vida quotidiana a Barcelona. Què aporta aquest estudi a l’allau de publicacions al voltant del 1714? La resposta és: molt. En primer lloc perquè Garcia Espuche és una de les màximes autoritats en la matèria i  perquè és un llibre exhaustiu i ambiciós, centrat, com diu el títol, en la.