Padi Padilla

  • Dones d’ara

    ‘Assassines’ és una obra de Núria Vizcarro dirigida per Joan M. Albinyana sobre la feminitat actual que es pot veure al Teatre del Raval.