Javier Olivares

  • Warburg & Beach

    Els grans projectes culturals de Sylvia Beach i Aby Warburg

    Jorge Carrión i Javier Olivares publiquen 'Warburg & Beach', un còmic sobre llibreries, biblioteques i vides creuades.
  • Lady Susan Jane Austen

    ‘Lady Susan’, el més desconegut de Jane Austen

      Maria Nunes. Barcelona / @mnunesal A l’ombra de les sis grans novel·les de Jean Austen –Seny i sentiment, Orgull i prejudici, Mansfield Park, Emma, L’abadia de Northanger i Persuasió -, publicades entre 1811 i 1817, Lady Susan és una breu novel·la epistolar, una obra de joventut poc coneguda, que ha recuperat recentment Nórdica, en una edició il·lustrada per Javier Olivares, amb traducció al català d’Alba Dedeu i al castellà de Carme Camps. Austen la va escriure abans dels vint anys, probablement el 1794, i fou publicada pòstumament el 1871. Es tracta d’una incursió primerenca de l’autora en el.