José Luis Amores

  • Extravagàncies d’aquest món

    ‘L’escombra del sistema’ és la primera novel·la de Foster Wallace, en la que l’autor ja mostra les seves senyes d’identitat i retrata amb ironia la societat americana.