Cesare Pavese

  • el bell estiu cesare pavese

    Dolorosament, la vida adulta

    'El bell estiu' és una novel·la de Cesare Pavese protagonitzada per una adolescent que perd la seva innocència juvenil quan descobreix el món adult de la bohèmia torinesa.