Litertura italiana

  • Fabio Bartolomei som una familia

    Un nen prodigi

    A ‘Som una família’, Fabio Bartolomei ens parla del fet de ser diferent, de les virtuts de la infantesa i de la família.